Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này điều chỉnh cách thức mà Beard Masters (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng (gọi là “bạn” hoặc “người dùng”) của chúng tôi. trang web //https.www.beardmastershub.com. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho trang web cũng như tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Beard Masters cung cấp.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, điền vào biểu mẫu, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, trả lời khảo sát hoặc tham gia vào các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được hỏi tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của họ. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi một cách ẩn danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động nhất định liên quan đến trang web.

Bánh quy
Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm người dùng. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của người dùng nhằm mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt web của mình từ chối cookie hoặc thông báo cho họ khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động bình thường.
Các yêu cầu quảng cáo của Google có thể được tóm tắt bằng Nguyên tắc quảng cáo của Google. Chúng được đưa ra để mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=vi
Chúng tôi sử dụng Quảng cáo Google AdSense trên trang web của chúng tôi.
Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Việc Google sử dụng cookie DART cho phép nó phân phát quảng cáo tới người dùng của chúng tôi dựa trên những lần truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của Quảng cáo Google và Mạng Nội dung.
Chúng tôi đã thực hiện như sau:
• Tiếp thị lại với Google AdSense
• Báo cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google
• Báo cáo nhân khẩu học và sở thích
• Tích hợp nền tảng DoubleClick
Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google, sử dụng cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie DoubleClick) hoặc các giá trị nhận dạng bên thứ ba khác cùng nhau để tổng hợp dữ liệu về tương tác của người dùng với số lần hiển thị quảng cáo và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập
Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:
Để cải thiện dịch vụ khách hàng: Thông tin do người dùng cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của họ hiệu quả hơn.
Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách nhóm người dùng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
Để gửi email định kỳ: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để trả lời các câu hỏi, câu hỏi và/hoặc các yêu cầu khác. Nếu người dùng quyết định chọn tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan của công ty, v.v. Nếu bất kỳ lúc nào người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp cũng như các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, chi nhánh đáng tin cậy và nhà quảng cáo của chúng tôi cho các mục đích đã nêu ở trên.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
Beard Masters có toàn quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết mọi thay đổi nhằm được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ và biết về các sửa đổi.

Sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản này
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn biểu thị sự chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].